Kurs inom program, Grundnivå
10 hp
Malmö | dagtid | 100%
17 januari 2022 - 1 mars 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsföretagande Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7,5 hp

FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7,5 hp

JU107A Juridisk översiktskurs, 15 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt