Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
1 maj 2023 - 4 juni 2023

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande förståelse av finansieringsfrågor på fastighetsmarknaden och finansieringsmöjligheternas påverkan på värderingsprocessen. Kursen syftar även till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper i fastighetsvetenskap samt kännedom om hur ett värde skapas på fastighetsmarknaden. Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla förmåga att använda statistiska metoder för att analysera fastighetsmarknaden och hur denna marknad påverkas av omvärldsfaktorer.

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsföretagande Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

  • FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7,5 hp
  • FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7,5 hp
  • FF303F Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7,5 hp
  • FF309F Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden, 7,5 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt