Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 50%
29 augusti 2022 - 6 november 2022

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper om fastigheters tekniska systemen, särskilt värme-, kyla- och ventilationssystemen och dess energianvändning.

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsföretagande

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

  • FF306F Byggprocessen, 7,5 hp
  • FF303F Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7,5 hp
  • FF304H Fastighetsförvaltning, 15 hp
  • FF305F Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik 7,5 hp
  • FF311G Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7,5 hp

Som förkunskapskrav inbegrips även de förkunskapskrav som ställs till de här angivna kurserna.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt