Kurs inom program, Förberedande utbildning
15 fup
Malmö | dagtid | 33%
29 augusti 2022 - 19 februari 2023

Om kursen

Syftet med kursen är att studenten utvecklar färdighet och förmåga motsvarande gymnasieskolans kurs Fysik 1a.

Denna kurs ges som del av program:

Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår.

För deltagande i laborationer (undantaget laboration 1) krävs godkänt betyg på momentet Laborationssäkerhet från NT010C Naturvetenskaplig metodik

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt