Kurs inom program, Förberedande utbildning
15 fup
Malmö dagtid 33%
30 augusti 2021 - 20 februari 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår.

För deltagande i laborationer (undantaget laboration 1) krävs godkänt betyg på momentet Laborationssäkerhet från NT010C Naturvetenskaplig metodik

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt