Om kursen

Syftet med kursen är att studenten utvecklar färdighet och förmåga motsvarande gymnasieskolans kurs Fysik 2.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår/bastermin.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt