Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 25%
17 januari 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Spelutveckling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c. Eller: Engelska B, Matematik C.

Godkänd på kursen MA127A.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 4/A4.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt