Kurs inom program, Avancerad nivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
7 november 2022 - 15 januari 2023

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Historiska studier - magister-/masterprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: IS702F Historia: Introduktionskurs - Individ, kultur och samhälle (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt