Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 7 november 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

Ritteknik (2,5 hp):

 • Standarder och ritregler
 • Vyer, projektionsmetoder och snitt
 • Måttsättning, toleranser och passningar
 • Form- och lägestoleranser
 • Läsning och tolkning av en enklare ritning

Svensk teknikhistoria och framtidens utmaningar (4,5 hp):

 • Sverige blir en industrination: teknikhistoria från industrialism till samtid
 • Använda programvaran CES EduPack med verktyget Eco Audit för att göra livscykelanalys
 • Introduktion till akademiskt skrivande: att rubricera, att sätta ut referenser, att uttrycka sig i akademisk skrift
 • Introduktion till något verktyg för akademiskt skrivande

Studieteknik (0,5 hp):

 • Djupläsning av teknisk text
 • Planering av tid för studier

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 8/A8.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt