Om kursen

Studenten utvecklar grundläggande kunskaper i ritteknik och insikt i relevanta miljömedvetna material och

konstruktionsval. Studenten utvecklar också kunskap om teknisk text och om vetenskapligt förhållningssätt och arbete.

Kursen ger en introduktion till ingenjörens arbete, belyser viktiga kunskapsområden och identifierar och motiverar kurser inom högskoleprogrammen Produktutveckling och Design och Maskin- och materialteknik.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt