Denna kurs ges inom program och kurspaket

Denna kurs ingår i Miljövetarprogrammet och kurspaketet Miljövetenskap: Grundkurs. Kursen går inte att söka som fristående kurs.

Om kursen

Kursen syftar till att den studerande ska få grundläggande kunskaper om ekologi, evolution och miljökemi samt hur kunskaper om dessa ämnen kan användas för att beskriva och förstå miljöproblem och dessa problems utmaningar i relation till hållbar utveckling. Vidare ska den studerande få kunskap och färdighet i att anlägga ett naturvetenskapligt förhållningssätt till kunskap, fakta och vetenskap i förhållande till det miljövetenskapliga fältet.

Denna kurs ges som del av kurspaket: 

Miljövetenskap: Grundkurs (kurspaket)

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt