Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
17 januari 2022 - 20 februari 2022

Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper om statistiska metoder för att analysera data, på samtliga datanivåer, samt genomförande av statistiska undersökningar inom det miljövetenskapliga området. Vidare syftar kursen till att studenten utvecklar kunskap om hur miljörelaterade budskap kan förmedlas som god miljökommunikation.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 6C/A6c.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt