Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper om statistiska metoder för att analysera data, på samtliga datanivåer, samt genomförande av statistiska undersökningar inom det miljövetenskapliga området. Vidare syftar kursen till att studenten utvecklar kunskap om hur miljörelaterade budskap kan förmedlas som god miljökommunikation.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt