Om kursen

Kursen introducerar studenten i praktiska metoder och verktyg för att mäta, kartlägga och analysera miljötillstånd och därigenom utvecklar den studerande en beställar- och bedömningskompetens i naturvetenskapliga miljöfrågor. En miljövetenskaplig fältstudie baserad på en för problemet relevant naturvetenskaplig metod utförs, analyseras och kommuniceras.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt