Om kursen

Kursen ger kunskaper om de speciella sociala utmaningar under livsloppet som personer med omfattande funktionsnedsättningar kan möta. Exempel på detta är familjens situation när ett barn har funktionsnedsättning, sexualitet och familjebildning, möjlighet till sysselsättning och arbete, samt ett gott åldrande.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt