Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper i forskningsmetodik och är en förberedelse till nästa kurs som är det avslutande examensarbetet.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp varav kurserna SF142B och SF143B ska vara godkända.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt