Om kursen

En kurs för dig som vill göra skillnad för välfärden

Du blir introducerad till olika teoretiska modeller för förändringsarbete och entreprenörskap. Genom att utveckla och genomdriva egna idéer tränas du i handlingskompetens och processkunskap.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp varav kurserna SF131B och SF141B skall vara godkända.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt