Fristående kurs, Avancerad nivå
15 hp
Malmö | kvällstid | 50%
28 augusti 2023 - 14 januari 2024
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

I huvudområdet ämnesdidaktik är syftet att studera undervisning, lärande och kunnande i relation till olika skolämnens undervisningsinnehåll utifrån didaktiska perspektiv och frågor.

Syftet med denna kurs är att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper om forskningsöversikters funktion och hur dessa kan utformas beroende på syfte och ämnesområde. Tanken är också att du ska utveckla din förmåga att självständigt söka, kritiskt granska och författa forskningsöversikter inom ämnesdidaktik med inriktning mot undervisning och lärande.

Kursen kommer att genomföras på sen eftermiddag/kvällstid.

Kursinnehåll

.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkänd kurs: SO689F Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning, 7,5 hp

Eller

Godkänd kurs: IS632F Ämnesdidaktik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 7,5 hp

Eller

Yrkesexamen på avancerad nivå avsedd för undervisning i grundskolan eller i gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenten. (HF 1:14).

Kontakt