Kurs inom program, Grundnivå
22.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
6 november 2023 - 18 februari 2024
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
4 november 2024 - 16 februari 2025
Malmö | dagtid | 100%
3 november 2025 - 15 februari 2026
Varberg | dagtid | 100%
6 november 2023 - 18 februari 2024
Varberg | dagtid | 100%
4 november 2024 - 16 februari 2025
Varberg | dagtid | 100%
3 november 2025 - 15 februari 2026

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: SY193G Studie- och yrkesvägledning i ett normkritiskt perspektiv (genomgången) eller SY251G Vägledningens metod och praktik (genomgången)

Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt