Om utbildningen

Om du lyfter blicken över horisonten och betraktar allt som människan skapat så ser du på sådant som byggnadsingenjörer varit inblandade i. Vi byggnadsingenjörer bygger hus och hem, vägar, broar och hamnar. Vi ser också till att det som byggs håller och är funktionellt. Vi väljer material och tekniska lösningar med stort ansvar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för de som bor eller verkar i våra byggnadsverk. Det vi skapar gör avtryck i många generationer.

Som byggnadsingenjör väntar en palett av spännande arbetsgivare och intressanta yrkesroller. Du kan exempelvis fördjupa dig i avancerade hållfasthetsberäkningar, skapa hälsosamma och behagliga inomhusmiljöer eller leda komplexa byggprojekt. Du kan bli konsult, byggnadsentreprenör eller förvaltare. I vår bransch finns en plats för alla. För att trivas på våra utbildningar tror vi att du ska ha ett intresse och en fallenhet för ämnen som matematik och fysik men också för att beskriva och visualisera. Du gillar förmodligen att jobba tillsammans med andra ingenjörer, arkitekter och övriga aktörer i byggprocessen.

Inriktning Byggteknik

Utbildningen Byggingenjör har utvecklats i nära samverkan med branschen. Den har tre inriktningar som speglar aktörer i byggprocessen: Teknik och arkitektur (arkitektkonsulten), Byggteknik (teknikkonsulten), och Projekt- och produktionsledning (entreprenören).

Inriktningen Byggteknik vänder sig till dig som vill ha fördjupad kunskap inom modellering och analys av byggtekniska problem. Det kan till exempel handla om beräkning av byggnadsdelar såsom fackverk, ramar, väggar, tak och grunder för funktionell utformning.

Samtliga inriktningar ger högskoleingenjörsexamen i byggteknik. Programmet är samma under inriktningarnas två första år. Inriktningskurserna läses under det tredje året.

Detta är en programinriktning av Byggingenjör

Hela byggprocessen

Du utvecklar kunskap om styrmedel för byggandet, det vill säga lagar, ekonomi och miljöaspekter. Du får ändamålsenliga kunskaper i naturvetenskap och matematik och inte minst en gedigen grund i byggandets planering, teknik och produktion. 

Identifiera och lösa problem

Med hjälp av kunskaper i matematik och naturvetenskap kan en ingenjör lösa tekniska problem. Till exempel beräkna hur tjock en vägg behöver vara för att bära upp huset. Men också ge tillräcklig isolering mot värme och buller utan att den blir för dyr eller ger upphov till för stort koldioxidutsläpp. Förmågan att identifiera och lösa problem är centralt för vad man lär sig på utbildningen. Men också bedöma om lösningarna är rimliga och hur de utgör en del i en byggnads helhet. 

Samarbeta med olika yrkesgrupper

I byggprocessen medverkar ett stort antal olika intressenter; byggaktörer, arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, myndigheter med flera. I utbildningen kommer du träna på att arbeta tillsammans med andra och kommunicera information på ett tydligt sätt.

IT-verktyg, cirkulär ekonomi mm

Användning av olika IT-verktyg och tanken kring ett hållbart byggande sätter sin prägel på utbildningen. En annan viktig del är synen på bygg- och fastighetsprocessen som en integrerad helhet. En helhet av projekterings- produktions- och förvaltningsprocesser där det sker produktion och flöden av information (BIM).

Du har möjlighet att arbeta i många olika roller med att till exempel projektera, konstruera, arbeta som arbetsledare och förvalta. Din yrkesroll som ingenjör beror mycket på dig och dina intressen. Våra färdiga ingenjörer arbetar idag inom såväl små företag som större, på arkitektkontor och entreprenadföretag, hos tekniska konsulter och inom kommuner. Några exempel är Centerlöv & Holmberg, Fojab Arkitekter, JM, NCC, Peab, Rambøll, Skanska, SydArk Konstruera, Sweco, Tegelmästar'n, Tetra Pak och Tyréns.

Under utbildningen har du kontinuerlig kontakt med arbetslivet, bland annat i form av projektarbeten och gästföreläsningar. Utbildningen har ett branschnätverk som bollplank för att utvecklas i takt med omvärlden.

Om du vill studera till högskoleingenjör på Malmö universitet men saknar behörighet så finns ett Naturvetenskapligt/tekniskt basår. Om du har yrkeslivserfarenhet kan du ha möjlighet att söka utbildningen genom det alternativa urvalet. 

Läs mer om Naturvetenskapligt/tekniskt basår, alternativt urval och hur du ansöker

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

(Om du saknar behörighet kan Naturvetenskapligt/tekniskt basår vara ett alternativ för dig)

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

(Om du saknar behörighet kan Naturvetenskapligt/tekniskt basår vara ett alternativ för dig)

Jag vill vara med och utveckla min egen stad och mitt community

Malmöbon Rifqa Al-Sammarraie tog sin examen från Byggingenjörsprogrammet med inriktning på Projekt- och produktionsledning på våren 2019. Men redan innan sin examen erbjöds Rifqa en traineeplats på ett stort byggbolag i Malmö. Idag jobbar hon som biträdande arbetsledare inom traineeprogrammet på...

Jag vill vara med och utveckla min egen stad och mitt community

Malmöbon Rifqa Al-Sammarraie tog sin examen från Byggingenjörsprogrammet med inriktning på Projekt- och produktionsledning på våren 2019. Men redan innan sin examen erbjöds Rifqa en traineeplats på ett stort byggbolag i Malmö. Idag jobbar hon som biträdande arbetsledare inom traineeprogrammet på Peab Anläggning Region Syd.

Varför valde du att plugga till byggingenjör?

– Jag har alltid varit intresserad av naturvetenskapliga ämnen. Att skaffa mig en utbildning var alltid en prioritet. Jag hade länge funderat på ingenjörsyrket, kanske mest för att jag är intresserad av att bygga saker, av att skapa värden som består. Jag vill vara med och utveckla min egen stad och mitt community. Man kan säga att jag valde den här utbildningen för att den är både yrkesförberedande och akademisk. Jag ville ha möjlighet att bygga på min utbildning med en master senare. Bygg är en bred bransch med väldigt många olika yrkesroller. Jag som gillar variation får i den här branschen möjlighet att utvecklas och att testa mig fram.

Varför valde du Malmö universitet?

– Jag har bott i Malmö hela mitt liv. Det här är min stad. Det finns en stor mångfald på Malmö universitet och en härlig stämning mellan studenter. De kommer från hela världen med olika erfarenheter och kunskaper i bagaget.

Vad tycker du om den utbildning du fick här?

– Programmet var en bra kombination mellan det naturvetenskapliga som matte och mekanik och det praktiska. Vi hade många föreläsningar av yrkesverksamma och var på studiebesök. Det gav en bra inblick i hur det faktiskt ser ut i branschen. Spärrarna är kursmoment under första året som man behövde godkänt på att kunna gå vidare. Jag tycker de gjorde att lärarnas studentfokus blev bättre i och med att vi blev en mindre grupp. Jag gillade särskilt kurserna byggproduktionsstyrning och byggproduktionsplanering.

Vad gör du idag?

– Under min sista termin sökte jag till Peabs traineeprogram. Jag gick på en intervju i april och fick platsen med en gång. Det var innan jag tagit min examen. Idag är jag trainee på kalkylavdelningen, där jag räknar på projekt, planerar och skickar offertförfrågningar. Traineeprogrammet pågår i 20 månader. Typiska projekt för mig kan exempelvis vara att bygga vägar, järnvägar, tunnlar, grundläggning av byggnader, VA-arbeten samt förnyelse i stadsmiljön. Det är viktigt att kunna läsa projektbeskrivningar noggrant, att vara tydlig i kommunikationen och att göra en noggrann planering. Jag är på Region syd, vilket innebär hela Skåne. Men vi har en 10-milsregel för att det inte ska bli för mycket pendlande. Som arbetsledare kan jag behöva vara på en byggplats väldigt tidigt på morgonen. I januari kommer jag att gå ut som biträdande arbetsledare.

Som snickare kände jag en stark tillhörighet till byggbranschen

Adam Runesson tog sin examen från Byggingenjörsprogrammet 2018. Under sitt tredje år valde han inriktningen Byggteknik. Efter examen landade han snabbt jobb på teknikkonsultföretaget Ramboll. Sedan dess har han gått vidare till att arbeta som konstruktör på ett annat stort teknikkonsultföretag.

Som snickare kände jag en stark tillhörighet till byggbranschen

Adam Runesson tog sin examen från Byggingenjörsprogrammet 2018. Under sitt tredje år valde han inriktningen Byggteknik. Efter examen landade han snabbt jobb på teknikkonsultföretaget Ramboll. Sedan dess har han gått vidare till att arbeta som konstruktör på ett annat stort teknikkonsultföretag.

Varför valde du att plugga till byggingenjör?

– Innan jag valde att söka mig till universitetsstudier arbetade jag som snickare och kände en stark tillhörighet till byggbranschen. Att vidareutbilda mig var något jag planerat sedan jag gick ut gymnasiet och att välja byggingenjör kändes naturligt.

Varför valde du Malmö universitet?

– Jag valde Malmö universitet på grund av det utbud av kurser som gavs inom byggingenjörsprogrammet. Men också eftersom universitetet ligger väldigt tillgängligt i en trevlig stad. Det var toppen för mig som tågpendlade.

Vad tyckte du om utbildningen?

– Utbildningen var mycket bra. Den motsvarande mina förväntningar och då ska påpekas att mina förväntningar var höga. Studietiden var väldigt lärorik och idag har jag stor nytta av min utbildning i mitt dagliga arbete.

Vad gör du idag?

– Idag jobbar jag som konstruktör på WSP. Mina dagliga arbetsuppgifter består framförallt av konstruktionsberäkningar och ritningsframställning.

Kontakt