Som specialistsjuksköterska ansvarar du för att identifiera förbättringsområden. Du säkerställer även en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar säkerheten i vården. Det finns en stor efterfrågan på specialistsjuksköterskor idag, vilket innebär att det är en bra karriärmöjlighet för dig som vill specialisera dig och fördjupa dina kunskaper.

Våra utbildningar 

På Malmö universitet kan du utbilda till dig specialistsjuksköterska inom fyra olika inriktningar

  • Hälso- och sjukvård för barn
  • Medicinsk vård 
  • Psykiatrisk vård
  • Vård av äldre (startar ej 2022)

Vi erbjuder även ett masterprogram i omvårdnad (120 hp).

Anmälan och antagning

Anmälan

Anmälan är öppen 15 februari – 15 mars och görs på antagning.se. Notera att specialistsjuksköterskeutbildningarna har en tidigare ansökningsperiod.

Ladda upp alla dokument

På antagning.se laddar du upp de dokument du behöver bifoga i din anmälan, till exempel arbetsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. På deras webbplats finns beskrivet vilka dokument som ska laddas upp. Du måste logga in på Mina sidor och ladda upp dokumenten senast den 1 april för att ansökan ska vara fullständig.

Antagning

Antagningsbeskedet får du redan i april. Det ger dig som yrkesverksam sjuksköterska bättre möjligheter att exempelvis söka tjänstledigt från jobbet.

Information om anmälan och antagning hittar du på antagning.se