Som specialistsjuksköterska ansvarar du för att identifiera förbättringsområden. Du säkerställer även en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar säkerheten i vården. Det finns en stor efterfrågan på specialistsjuksköterskor idag, vilket innebär att det är en bra karriärmöjlighet för dig som vill specialisera dig och fördjupa dina kunskaper.

Våra utbildningar 

På Malmö universitet kan du utbilda till dig specialistsjuksköterska inom två olika inriktningar

  • Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
  • Medicinsk vård 

Vi erbjuder även ett masterprogram i omvårdnad (120 hp).

Fristående kurser

Här kan du även läsa flera fristående kurser, både på grund- och avancerad nivå.

Totalt antal träffar: 16

Anmälan och antagning

Anmälan

Anmälan är öppen 15 februari – 15 mars och görs på antagning.se. Notera att specialistsjuksköterskeutbildningarna har en tidigare ansökningsperiod.

Ladda upp alla dokument

På antagning.se laddar du upp de dokument du behöver bifoga i din anmälan, till exempel arbetsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. På deras webbplats finns beskrivet vilka dokument som ska laddas upp. Du måste logga in på Mina sidor och ladda upp dokumenten senast den 1 april för att ansökan ska vara fullständig.

Antagning

Antagningsbeskedet får du redan i april. Det ger dig som yrkesverksam sjuksköterska bättre möjligheter att exempelvis söka tjänstledigt från jobbet.

Information om anmälan och antagning hittar du på antagning.se