Fakta

Kontaktperson:
Paul Davidsson
Finansiär:
 • Vinnova
Ansvarig vid Mau:
Paul Davidsson
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
 • Lindholmen Science Park
 • iBoxen
 • The Train Brain
 • Västtrafik
 • Technolution
 • SSPA Sweden
 • Viscando
 • Malmeken
 • Chalmers
 • Consenz
 • Univrses
 • Asymptotic
 • Smart Eye
 • Schenker
 • Svanberg & Svanberg
 • Zenseact
 • Trafikverket
 • Embedl
 • Volvo Group Trucks Technology
 • VTI
 • RISE
 • Volvo Cars
 • China-Euro Vehicle Technology
 • Linköpings universitet
 • Jönköpings universitet
 • Örebro universitet
 • Borås universitet
 • Skövde universitet
 • Halmstad universitet
 • Region Örebro County
Projektperiod:
01 juni 2022 - 31 december 2023
Forskningsämne:

Om projektet

AI Enhanced Mobility syftar till att bygga kunskap, erfarenhet och nya samarbeten inom AI-tillämpning för framtidens hållbara mobilitetssystem. Projektet är en katalysator för att tillämpa AI inom mobilitetsområdet och fördjupa samverkan mellan AI-aktörer och mobilitetsaktörer. Visionen är att Sverige tar en ledande roll i utvecklingen av ett framtida mobilitetssystem för människor och gods som är hållbart, säkert och tillgängligt för alla.