Fakta

Kontaktperson:
Karina Villacura
Finansiär:
  • MKB Fastighets AB
  • Förvaltnings AB Framtiden
  • Formas
Ansvarig vid Mau:
Martin Grander
Projektperiod:
01 februari 2019 - 31 januari 2024
Forskningsmiljö:

Om projektet

Mitt avhandlingsprojekt handlar om flyttmönster med särskild fokus på unga barnfamiljer och deras möjligheter att få en lämplig bostad. Jag forskar om hur flyttmönster skapas i korrelation mellan flera olika förändringar i policy. Projektet inkluderar både kvantitativt och kvalitativt material och syftar till att å ena sidan kunna förstå den faktiska rörelsen som unga barnfamiljer gör och de förutsättningar som finns för att flytta, och å andra sidan upplevelserna av det.