Fakta

Kontaktperson:
Sabina Jallow
Finansiär:
  • MAU KS US "Rosengård – värden och utmaningar i skuggan av en stadsutvecklingsprocess"
Ansvarig vid Mau:
Sabina Jallow
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
03 september 2018 - 01 april 2024
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Doktorandprojektet startade i september 2018 och syftar till att undersöka vilka röster som producerar och skulle kunna producera Rosengård. -Vilka parallella narrativ skulle kunna förtydligas och lyftas fram med hjälp av visuella metoder och pedagogiska möten kring fotografier eller fotograferande?