Fakta

Kontaktperson:
Sofia Bergholtz
Finansiär:
  • FYS - Forskarskolan för Yrkesverksamma i socialtjänsten
Ansvarig vid Mau:
Sofia Bergholtz
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Monica Larsson – Socialhögskolan vid Lunds universitet
Projektperiod:
01 september 2020 - 31 augusti 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Syftet med studien är att utifrån en fenomenologisk forskningsansats synliggöra och kritiskt analysera etiska dilemman som uppstår mellan de boende och den brukarnära personalen i den vardagliga relationen. Målet är att bidra till en ökad kunskap och att nyansera bilden av hur etiska dilemman förstås och hanteras av den brukarnära personalen och vilken inverkan de har på personalens sätt att tillgodose de boendes möjlighet till självbestämmande, delaktighet, jämlika och jämställda levnadsvillkor.

  • Projektet görs inom funktionshinderområdet.