Fakta

Kontaktperson:
Kristofer Hansson
Finansiär:
  • Crafoordska stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Kristofer Hansson
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 september 2022 - 31 december 2024

Om projektet

Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka hur unga vuxna (18 – 29 år) resonerar kring sina sexuella praktiker och relationer i en tid när sexuellt överförda infektioner blir alltmer resistenta mot antibiotika. Forskningsprojektet kommer att bidra med kunskap om unga vuxnas risk- eller chanstagande sexuella praktiker i relation till ett framväxande problem: antibiotikaresistenta sexuellt överförda infektioner. Denna kunskap kan vara värdefull för att utveckla hälsofrämjande och förebyggande arbete inför den samhällsutmaning som antibiotikaresistens har kommit att bli.