Fakta

Kontaktperson:
Nada Amroussia
Finansiär:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Catrine Andersson
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Malin Lindroth – Oslo Metropolitan University
Projektperiod:
01 november 2019 - 01 november 2024
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Det övergripande syftet med detta projekt är att förstå utmaningarna och möjligheterna att säkerställa sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) i Sverige med fokus på migranters sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Projektet har tre specifika mål:

  • Specifikt mål 1: Undersöka: a) hur migranter representeras i de diskurser som ingår i svensk SRHR-relaterad politik, och b) hur migranters SRHR-relaterade frågor formuleras och hanteras inom dessa diskurser (Studie I).
  • Specifikt mål 2: Undersöka vårdgivares berättelser om möten med migranter när de tillhandahåller SRH-tjänster i Sverige genom att fokusera på a) utmaningar och dilemman som vårdgivarna upplevde under mötena, och b) deras strategier för att hantera dessa utmaningar och dilemman, och c) antaganden som ligger till grund för vårdgivarnas berättelser (Studie II).
  • Specifikt mål 3: a) Utforska hur unga människor med migrationserfarenhet möter SRH-tjänster och deras förståelse av faktorer som påverkar deras användning av dessa tjänster, b) utforska sexualitetsdiskurser bland unga människor med migrationserfarenhet i Sverige (Studie III).