Fakta

Kontaktperson:
Vitaly Kocherbitov
Finansiär:
 • Vinnova
 • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Vitaly Kocherbitov
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
 • RISE (Anna Fureby ansvarig för projektet)
 • Lund Universitet
 • MAX IV
 • Akademiska Sjukhuset i Uppsala
 • Swedish Orphan Biovitrum AB
 • BioGaia AB
 • Regenics AS
 • Ilya Pharma AB
 • Spiber Technologies AB
 • Ferring Pharmaceuticals AB
 • Vironova AB
 • Solve Research and Consultancy AB
 • CR Competence AB
 • SARomics
 • ENZA Biotech
 • Sofus Regulatory Affairs AB
 • Biogardia AB
Projektperiod:
01 januari 2018 - 01 januari 2025

Om projektet

Ungefär en tredjedel av alla nya läkemedel som tas fram är så kallade biologiska läkemedel. I begreppet ingår olika vaccin, antikroppar mot cancer, insulin för diabetiker och tillväxthormon. Till skillnad från traditionella läkemedel så produceras de i biologiska system, det vill säga att den aktiva substansen kommer från en levande cell eller vävnad.

Biologiska läkemedel är livsviktiga för många personer med kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes.

Ett stort problem är att biologiska läkemedel är känsliga och ofta svåra läkemedelsprodukter. Det är ofta komplicerat att skapa stabila formuleringar, vilket gör att läkemedlet måste hållas kylt, vilket begränsar patientens vardag.

NextBioForm är ett center för kompetensutveckling, innovation och utveckling av formuleringar och processtekniker för biologiskt baserade läkemedel. I projektet samarbetar industri och akademi med målet att skapa kunskap och metoder som behövs för att utveckla läkemedel som är enklare för patienten att använda, och därmed höja livskvaliteten.

Forskningen inom NextBioForm är inriktad på formulering och processtekniker för biologiska läkemedel, särskilt proteiner och probiotiska bakterier.

Forskningen är indelad i fyra olika arbetspaket:

 • Stabilisering i flytande formuleringar
 • Innovativa torra formuleringar
 • Nya strategier för lokal och specifik läkemedelstillförsel och distribution
 • Nya karakteriseringsmetoder för biologiska läkemedel och formuleringar.

Anna Fureby, projektansvarig RISE

anna.fureby@ri.se