Fakta

Kontaktperson:
Catrine Andersson
Finansiärer:
  • Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Ansvarig vid Mau:
Catrine Andersson
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 juli 2017 - 31 december 2020
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Syftet med pilotstudien är att utforska erfarenheter av polyamorösa familjeförhållanden med fokus på tre dimensioner:

1) interaktioner inom de polyamorösa relationerna med inriktning på intimitet, tillhörighet, sexualitet och jämlikhet;

2) intersektioner mellan den polyamorösa familjen och omgivande samhälle som exempelvis kontakter med yrkesverksamma inom skolor och välfärdsinstitutioner;

3) erfarenheter av möjligheter och begränsningar av att leva utanför rådande lagar och regleringar för par och kärnfamiljer.

Projektet är en intervjustudie, där vi har gjort individuella och gruppintervjuer. Vi arbetar för närvarande med fler publikationer utifrån materialet, samt fortsatt fältarbete.

Publikationer

Andersson, C (submitted) “Drawing the line at infidelity – moral work in a Swedish context of consensual non-monogamy (CNM)”, submitted to Journal of Social and Personal Relationships

Andersson, C & C Carlström (submitted) “Polytopia – Dreams, Revolutions and Crushed Hopes of Commune”, submitted to the Journal of Homosexuality

Andersson, C & C Carlström (forthcoming, 2020) “Polyamorous parenthood – risks of promiscuity and the moral order of kinship” in antology Close Relations.

Andersson, C & C Carlström (2019) “Non-monogamous parenthood: recognition and legitimacy beyond norms of coupledom”, lambda nordica, 24(2-3): 81-103.

Carlström, C & C Andersson (2019) ‘Living outside of protocol’ – Polyamorous orientations, bodies and queer temporalities, Sexuality & Culture, 23(4); 1315–1331.

Carlström, C & C Andersson (2019) “The Queer Spaces of BDSM and Non-monogamy” Positive Sexuality 5(1).

Konferensbidrag

Andersson, C. (2020) “Drawing the line at infidelity – moral work in a Swedish context of consensual non-monogamy (CNM)” Swedish Sociological Association, March 18-20, Stockholm University, Sweden (cancelled due to Corona virus).

Andersson, C. (2018) “Parenthood beyond the norm of coupledom” Sociologidagarna, Swedish Sociological Association, March 7-9, Lund University, Sweden.

Andersson, C. (2017) ”Parenthood beyond the norm of coupledom – Negotiating legal vulnerability in a welfare state context”. Significant others – Nordic network for Research on Family and Personal Life. Oct 23-24, Lund University, Sweden.

Carlström, C (2017) BDSM and non-monogamy. Non-Monogamies and Contemporary Intimacies Conference 2nd, 31 augusti -2 september, Wien, Österrike.