Fakta

Kontaktperson:
Martin Berg
Finansiär:
 • Riksbankens Jubileumsfond
Ansvarig vid Mau:
Martin Berg
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
 • Magnus Bergquist - Halmstad University
 • Vaike Fors - Halmstad University
 • Debora Lanzeni - Monash University
 • Deborah Lupton - UNSW
 • Sarah Pink - Monash University
 • Kaspar Raats - Halmstad University
 • Bertil Rolandsson - University of Gothenburg
 • Minna Ruckenstein - Helsinki University
 • Rachel C. Smith - Aarhus University
 • Julia Velkova - Helsinki University
Projektperiod:
14 juni 2019 - 31 december 2023
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Processer och teknik för automatisering förändrar och utmanar i allt högre grad vardagslivet, organisationer och institutioner. Automatiseringen har gått från att tillverka saker till att fatta viktiga beslut om människors liv och möjligheter baserat på algoritmisk databehandling. Automatiserat beslutsfattande (ADM) uppfattas ofta som en mekanism för att fatta beslut på automatiserade grunder utan mänsklig inblandning. I själva verket är dock människor inblandade i varje steg av ett sådant beslutsfattande. Samhällsvetenskaplig forskning visar inte bara att människor är inblandade i dessa processer, utan också hur de är inblandade. Den inbillade frånvaron av människor i ADM-system begränsar ADM:s förmåga att fatta beslut som är utformade för att anpassas till samhällsstrukturer och för att motsvara komplexiteten i människors vardagsliv.

Det föreslagna nätverket kommer att sammanföra forskare från olika discipliner för att möta utmaningen att återhumanisera ADM. Utgångspunkten är att närma sig komplexiteten i ADM genom att återupprätta människan som en aktör i de relationer mellan människa och maskin som uppstår i spåren av de senaste ADM-teknikerna och diskurserna. Den övergripande forskningsfrågan för nätverket är: Hur kan forskning och design av ADM humaniseras genom att ta hänsyn till människors närvaro, snarare än att förutsätta deras frånvaro? Vad betyder "automatisering" i detta sammanhang, och hur kan människor ingripa i och stödja maskiners beslutsfattande?