Fakta

Kontaktperson:
Eva Wennås Brante
Finansiär:
  • EU
Ansvarig vid Mau:
Eva Wennås Brante
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • University of Florence
  • Universidad de Cantabria
  • Wide services. E-learning solutions
  • European Development Agency - EUDA
Projektperiod:
01 december 2022 - 31 juli 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Projektet fokuserar på studenternas digitala skrivande. Skrivande är en grundläggande färdighet. Människor använder denna mångsidiga färdighet för flera funktioner, inklusive att lära sig nya idéer, stödja reflektion, registrera information eller utforska betydelsen av händelser och situationer. Det övergripande målet med ORWELL är att stödja digitala skrivkompetenser inom högre utbildning. Idag är studenterna mer än någonsin involverade i en teknikintensiv miljö som ger dem möjligheter att förbättra och stödja grundläggande färdigheter som att skriva. Projektet arbetar både med hur studenter skriver i digitala utrymmen och hur studenter använder digitala verktyg för att stödja sina skrivprocesser.