Fakta

Kontaktperson:
Pål Brunnström
Finansiär:
  • Riksbankens Jubileumsfond
Ansvarig vid Mau:
Pål Brunnström
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 september 2022 - 31 december 2024
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Bomullsindustrin spelade en nyckelroll i industrialiseringen av Västeuropa och hade även en central roll i kolonialismen i ett globalt perspektiv. Ny forskning visar att denna roll är ännu viktigare än vi tidigare har trott (Beckert 2014). Den svenska textilindustrin spelade också en nyckelroll under de första åren av den svenska industrialiseringen, om än utifrån en annan position i den internationella ekonomin (Schön 1979).

Sverige var dock inte så frikopplat från det koloniala systemet som vi tidigare föreställt oss, utan var starkt integrerat och spelade rollen som en ”junior partner” till de dominerande kolonialmakterna (Lauesen 2021). Ny forskning ger oss därför goda skäl att återbesöka den svenska textilindustrins historia och dess internationella kopplingar.

Syftet med detta forskningsinitieringsprojekt är att anordna en workshop med svenska och internationella forskare, med fokus på den svenska textilindustrins historia och dess internationella kopplingar.

  • För det första kommer workshopen att undersöka de nationella och internationella nätverk som tillhandahåller teknisk utrustning, tekniskt kunnig personal och kapital för den inledande uppstartsfasen av industrialiseringen.
  • Ett andra tema är att undersöka leveranskedjan för råvaran – bomullen – och i vilken utsträckning svenska industrier integrerades i strukturerna för ägande, produktion och transport av bomull.
  • För det tredje kommer workshopen att undersöka industrins inverkan på de städer och produktionscentra där den var belägen.

Många av de tidiga industrierna var beroende av vattenkraft och stora mängder vatten (med åtföljande föroreningar, som idag är en angelägen fråga kring textilindustrin i det globala syd) och belägna längs floder och sjöar, platser som nu ligger i stadskärnorna. Textilindustrin hade en stor historisk inverkan på stadsutvecklingen, och arvet är synligt än idag. Workshop arrangeras i Malmö 19-20 januari 2023.