Fakta

Kontaktperson:
Martin Lantz Ekström
Finansiär:
  • MAU doktorandmedel
Samarbetspartners:
  • 1. Elisabet Nihlfors och forskningsmiljön REL Research on Educational leadership vid Uppsala universitet
  • 2. Lene Foss och Centrum för skolledarforskning vid Högskolan i Jönköping
  • 3. Henrik Nilsson vid Centrum för skolutveckling (CSU) – Linnéuniversitetet
Projektperiod:
09 september 2020 - 15 juni 2024

Om projektet

Syftet är att skildra en lokal skolmyndighet och hur aktörer i ledande positioner resonerar kring sina möjligheter att uppnå skolutveckling. 

Läs mer på den engelskspråkiga sidan