Fakta

Kontaktperson:
Sayaka Osanami Törngren
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Sayaka Osanami Törngren
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Nils Holmberg - Lunds universitet
Samarbetspartners:
  • Claire Karlsson - Mitt Liv
Projektperiod:
01 december 2023 - 30 september 2024

Projektbeskrivning

Syftet med detta projekt är att kommunicera forskningsresultat om hur och varför diskriminering kan uppstå i anställningsprocesser. Denna kommunikationsinsats utvecklas genom ett tvärsektoriellt samskapande mellan forskare, arbetsgivare och organisationer. Projektet kommer också att undersöka hur forskningsresultat uppfattas och hur det potentiellt kan användas i ett långsiktigt arbete för att främja mer rättvisa anställningsprocesser.

Att sprida uppdaterad kunskap om arbetsmarknadsdiskriminering är angeläget i det samtida Sverige. Arbetsmarknadsstatistiken fortsätter att visa tydliga skillnader i sysselsättningsgrad och arbetslöshet mellan inrikes födda och utrikes födda i landet, vilket har betydande effekter på social ojämlikhet. Informationsinnehåll som skapas från ett pågående VR-projekt (2020-01204) kan bli verktyg och riktlinjer för en rättvis anställningspraxis för arbetsgivare och kan dessutom användas för att öka medvetenheten hos allmänheten om hur individer kan agera och fatta beslut som är mer rättvisa och inkluderande.

Projektet kommer att sprida informationsinnehåll, utvärdera hur de uppfattas och hur de potentiellt kan ger inte bara kortsiktiga effekter på attityder och kunskap, utan också långsiktigt främjande av mer jämlika samhällen.

Huvudaktiviteter för projektet

Projektet kommer att innehålla fyra huvudaktiviteter:

  1. Seminarieserie för spridning av forskningsresultat
  2. Samskapande av informationsinnehåll
  3. Kommunikation av samskapat informationsinnehåll genom tvärsektoriellt samarbete
  4. Utvärdering av informationsinnehåll

Vår huvudsakliga målgrupp för spridning av forskningsresultat är arbetsgivare som är direkt involverade i beslutsfattande processer vid anställning. Men det är också viktigt att rikta kommunikationen till individer i det breda samhället, som är en del av arbetsmarknaden. Projektet samarbeta med olika aktörer inom och utanför akademin, samt involverar forskare nationellt och internationellt.