Fakta

Kontaktperson:
Börje Sellergren
Finansiär:
  • KK-Stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Börje Sellergren
Projektperiod:
01 oktober 2022 - 30 september 2024
Fakultet/institution:

Om projektet

Det planerade projektet syftar till att undersöka användningen av reversibla självmonterade monolager (rSAM) för att hämma och detektera bakterier inom ramen för pågående forskning vid centret relaterad till kroniska sår- och orala infektioner. Projektet är också relevant för flera pågående KKS- och VR-finansierade industrisamarbeten med fokus på virusavkänning och -hämning (Diagonal Bio, Livsmedelsverket, ArgusEye, Region Skåne), vaccinproduktion (Cobra Biologics) och förbättrad manlig fertilitetskontroll (Spermosens).