Fakta

Kontaktperson:
Sara Duerlund
Finansiär:
  • Lindhaga stiftelse
Projektmedlemmar vid Mau:
Affilierade:
  • Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg – Region Skåne
Samarbetspartners:
  • Region Skåne
  • Lunds universitet
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2023
Forskningsämne:

Om projektet

Psykisk ohälsa är ett växande problem i Sverige, och för ungdomar ökar trenden och årligen dör 1268 personer i suicid. Polismyndigheten visade år 2018 en uppgång i antalet inkomna händelser som rör psykisk ohälsa och suicid eller suicidförsök. Detta är en stor del av den polisiära vardagen. Att polisen kommer och hämtar en suicidnära individ kan vara väldigt stigmatiserande för den suicidnära individen.

Prehospital Akut Psykiatri (PAP) är ett treårigt projekt i Skåne med syfte att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa men också skapa allians med patienter och närstående för att förhindra suicid. En specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och en specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård arbetar tillsammans i en specialtillverkad ambulans med plats för samtal i stället för en bår. PAP-enheten skickas ut via alarmoperatör när en akutsituation som har med psykisk hälsa att göra uppstår.

Syfte

Syftet med detta forskningsprojekt är att utvärdera vikten av alliansen mellan PAP och patienter, närstående och personal samt att utvärdera deras erfarenheter av bemötande, omhändertagande och vård.

Metod

Individuella intervjuer med patienter och närstående med erfarenhet av omhändertagande av PAP-enheten kommer att utföras, liksom fokusgruppintervjuer med personal i psykiatrisk vård som följt upp dessa patienter.