Fakta

Kontaktperson:
Anders Melin
Finansiär:
  • Formas
Ansvarig vid Mau:
Anders Melin
Projektperiod:
01 januari 2022 - 31 december 2024
Forskningsmiljö:

Projektbeskrivning

I detta projekt kommer vi att granska hur fyra svenska kommuner, Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå, försöker att kombinera bevarandet av biologisk mångfald med stadsutveckling. Alla dessa kommuner har antingen uttryckliga planer för urban biologisk mångfald eller har inkluderat bevarandet av biologisk mångfald i sin övergripande stadsplanering. Genom intervjuer med stadsplanerare och en översökt över relevanta dokument, kommer projektet att förklara och identifiera värdekonflikter i planeringen för biologisk mångfald.

Genom att tillämpa teorier om stadsutveckling och etiska teorier, kommer värdekonflikterna att analyseras och diskuteras på ett systematiskt sätt. En central målsättning, utöver den vetenskapliga målsättningen att identifiera värdekonflikter i mötet mellan biologisk mångfald och stadsutveckling, är att utveckla riktlinjer och en handbok som kan underlätta planeringen av kommuners arbete med urban biologisk mångfald. Dessa riktlinjer kommer att utvecklas under projektets sista år och kommer att testas genom workshopar i samtliga fyra kommuner för att bedöma i vilken utsträckning riktlinjerna underlättar planeringen av urban biologisk mångfald.