Presentation

Malin Lindroth är docent i Hälsa och samhälle, inriktning sexologi och sexualitetsstudier. Hon har för närvarande ett fyraårigt biträdande lektorat i sexologi och sexualitetsstudier. Tjänsten innefattar forskning samt undervisning på mastersprogrammet i sexologi.

Lindroths avhandling fokuserade sexuell hälsa bland unga i statlig tvångsvård. Hennes forskning därefter är inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och har berört unga i statlig tvångsvård, transpersoner, personer i hemlöshet samt unga män inom Kriminalvården liksom förekomsten av utbildning i SRHR inom människo- och rättsvårdande högre utbildning i Sverige.

Lindroth är bihandledare för Robin Björkas (MaU) som undersöker socialsekreterares arbete med sexuell hälsa hos unga med misstänkt missbruk; Sofia Hammarström (LiU) som implementerar samtalsstödet SEXIT (SEXual health Identification Tool) på ungdomsmottagningar; Jennie Fessé (GU) som undersöker samtalsstödet SEXITs användbarhet i skolhälsovård samt för Anna Lindskog (GU) som studerar arbete med sexuell hälsa inom rättspsykiatri.