Presentation

Malin Lindroth är docent i Hälsa och samhälle med inriktning sexologi och sexualitetsstudier. För närvarande har hon ett fyraårigt biträdande lektorat i sexologi och sexualitetsstudier. Tjänsten innefattar forskning och undervisning på mastersprogrammet i sexologi.

Lindroths avhandling fokuserade sexuell hälsa bland unga i statlig tvångsvård. Forskningen därefter är inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och har berört unga i statlig tvångsvård; transpersoner och icke-binära personer; personer i hemlöshet samt unga män inom Kriminalvården. Ett annat forskningsintresse är utbildning i SRHR inom människo- och rättsvårdande högre utbildning i Sverige. Pågående forskningsprojekt berör dels elevhälsovårdens arbete med SRHR, dels unga HBTQ+-personer i samhällsvård.

Lindroth är handledare för Robin Björkas (MaU) som undersöker socialsekreterares arbete med sexuell hälsa hos unga med misstänkt missbruk och för AnnaChuChu Schindele (MaU) som utforskar hur sociala förhållanden påverkar ungas hälsa inom området SRHR. Hon är bihandledare för Anna Lindskog (GU) som studerar arbete med sexuell hälsa inom rättspsykiatri.