Presentation

Malin Lindroth är docent i Hälsa och samhälle, inriktning sexologi och sexualitetsstudier och sedan mars 2023 även affilierad forskare vid Centrum för sexologi och sexualitetsstudier. Pågående forskning vid Mau berör elevhälsovårdens arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter(SRHR), unga HBTQ+-personer i samhällsvård samt ungas sexuella praktiker i relation till antibiotikaresistens.

Lindroth är handledare för Robin Björkas (MaU) som undersöker socialsekreterares arbete med sexuell hälsa hos unga med misstänkt missbruk och för AnnaChuChu Schindele (Mau) som utforskar hur sociala förhållanden påverkar ungas hälsa inom området SRHR. Hon är bihandledare för Nada Amroussia (Mau) som fördjupar sig inom fältet unga migranter och SRHR, och för Anna Lindskog (GU) som studerar arbete med sexuell hälsa inom rättspsykiatri.

Forskningsprojekt