Presentation

Docent i psykologi med inriktning mot ledarskap och organisation (2015).

Min forskning handlar framför allt om arbetsmiljö, arbetsvillkor och arbetets organisering. Inom dessa områden har jag haft projekt med fokus på chefs- och ledarskap i en global kontext, omställningsstrategier och lärande, nätmobbning i arbetslivet, vittnen till mobbning samt digitala kränkningar. Jag är även föreståndare för forskningscentrumet Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.