Fristående kurs, Avancerad nivå
5 hp
Malmö | dagtid | 33%
14 november 2022 - 15 januari 2023
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursen bearbetar temana:

  • mångfald i studentgrupper
  • konstruktiv länkning
  • styrdokument samt
  • arbetsformer i den akademiska undervisningen

Genomgripande är målet att kunna beskriva och motivera den akademiska undervisningen på vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet. Kursen examineras genom att kursdeltagarna skriver fram en kursidé samt beskriver och motiverar gjorda val av lärandemål, arbetsformer och former för bedömning.

Kursen genomsyras av ett deltagaraktivt och utmaningsbaserat arbetssätt. Kurstillfällena kommer att ägnas åt att genom en kollaborativ process bearbeta kursinnehållet och samtidigt arbeta med design av en kurs eller ett kursmoment. Detta kollegiala arbete bildar också grunden för den individuella uppgift som utgör examinationen.

Ofta är kurserna en del i din kompetensutveckling som högskolelärare. I många fall finns det också ett önskemål från arbetsgivaren att avklarade kurser är en grund för tillsvidareanställning. Det kan därför ligga i kursdeltagarens och arbetsgivarens intresse att formellt avtala att kursdeltagandet sker inom ramen för anställningen."

Schema höstterminen 2022

- Måndag 14 november - 13.15-16.30 Introduktion

- Måndag 21 november - 13.15-16.30 Föreläsning

- Måndag 28 november - 13.15-16.30 Föreläsning

- Måndag 5 december - 13.15-16.30 Föreläsninbg

- Måndag 12 december - 13.15-16.30 Föreläsning

- Måndag 9 januari - 09.15-12.00 Examination

- Måndag 9 januari - 13.15-16.30 Examination

- 30 januari - 09.15-12.00 Omexamination

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursdeltagarna får inflytande genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa diskuteras muntligt i samband med det avslutande examinerande seminariet. Sammanfattningar av dessa kursvärderingar tillsammans med undervisande lärares reflektioner görs tillgängliga för kursdeltagarna och utgör underlag för kommande kursplaneringar.

Kontakt