Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
31 augusti 2020 - 15 januari 2021
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 14 januari 2022
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Kriminologiprogrammet

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Behörighet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs KG111B.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs efter respektive delkurs och återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt