Om kursen

Kursinnehåll

Se under delkurser.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Behörighet enligt förordningen SFS 2008:1101

Utländsk akademisk examen motsvarande minst 3 års heltidsstudier.

Behörig i svenska är den som uppvisar grundläggande behörighet i svenska eller motsvarande kunskaper och färdigheter.

Inga krav på behörighet i engelska då inga kursmoment innehåller litteratur eller inslag på engelska.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt