Om kursen

Dramapedagogik V: Ledarskap och iscensättning av samhällsangeläget innehåll.

I kursen får studenten möjlighet att utveckla sin förmåga att genom drama kunna didaktisera och estetiskt bearbeta samhällsangelägna frågor. I kursen bearbetas frågor om ledarskap med särskilt fokus på demokrati, värdegrund och normkritiska perspektiv, vilket relateras till aktuell forskning inom dramapedagogik. Utifrån olika praktiker, såsom forumspel och performance, tränas ledarskap genom kritiskt tänkande och i relation till olika perspektiv.

De sex fristående kurserna i dramapedagogik (I–VI) utgör en grundutbildning till dramapedagog.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: KS283F Dramapedagogik III (godkänd) och KS284F Dramapedagogik IV (genomgången)

eller motsvarande.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Relaterade fristående kurser

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt