Om kursen

Dramapedagogik VI: Utvecklingsarbete, teori och konstbaserad forskning.

I kursen får studenten tillfälle att fördjupa sig i ett eget valt dramapedagogiskt område, träning i att initiera och leda ett utvecklingsarbete samt att dokumentera och utvärdera projektet. I kursen fördjupas kunskaperna om dramapedagogisk teori och studenten ges möjlighet att utveckla kunskap och färdigheter inom arts-based research och forskningsmetodik samt förståelse för hur utvecklingsarbetet kan användas i en fortsatt dramapedagogisk verksamhet. I kursen presenterar studenten en konstnärliga produktion, relaterat till sitt utvecklingsarbete.

De sex fristående kurserna i dramapedagogik (I–VI) utgör en grundutbildning till dramapedagog.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Genomgången kurs KS285F Dramapedagogik V med minst 7,5 hp med lägst betyget godkänd.

Eller motsvarande.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Relaterade fristående kurser

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt