Om kursen

Dramapedagogik VI: Utvecklingsarbete, teori och konstbaserad forskning.

I kursen får studenten tillfälle att fördjupa sig i ett eget valt dramapedagogiskt område, träning i att initiera och leda ett utvecklingsarbete samt att dokumentera och utvärdera projektet. I kursen fördjupas kunskaperna om dramapedagogisk teori och studenten ges möjlighet att utveckla kunskap och färdigheter inom arts-based research och forskningsmetodik samt förståelse för hur utvecklingsarbetet kan användas i en fortsatt dramapedagogisk verksamhet. I kursen presenterar studenten en konstnärliga produktion, relaterat till sitt utvecklingsarbete.

De sex fristående kurserna i dramapedagogik (I–VI) utgör en grundutbildning till dramapedagog.

Kursinnehåll

I kursen ges en genomgång av dramapedagogisk forskning och forskningsmetoder inom arts-based research. Studenten genomför ett självständigt utvecklingsarbete vilket presenteras i form av en uppsats som granskas och diskuteras vid ett avslutande seminarium. I samband med detta presenteras studentens konstnärliga produktion.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Genomgången kurs KS285F Dramapedagogik V med minst 7,5 hp med lägst betyget godkänd.

Eller motsvarande.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Relaterade fristående kurser

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt