Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
27 mars 2023 - 4 juni 2023
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
25 mars 2024 - 2 juni 2024
Varberg | dagtid | 100%
27 mars 2023 - 4 juni 2023
Varberg | dagtid | 100%
25 mars 2024 - 2 juni 2024

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Samhällskunskap A.

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: SY170G Arbetsliv och omvärld (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt