Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
13 februari 2023 - 19 mars 2023
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
19 februari 2024 - 24 mars 2024
Malmö | dagtid | 100%
17 februari 2025 - 23 mars 2025
Varberg | dagtid | 100%
13 februari 2023 - 19 mars 2023
Varberg | dagtid | 100%
19 februari 2024 - 24 mars 2024
Varberg | dagtid | 100%
17 februari 2025 - 23 mars 2025

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: SY241G Vägledningens teori och metod (genomgången)

Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Kontakt