Fakta

Kontaktperson:
Charlotte Petersson
Finansiär:
  • Forskningsplattformen People Places and Prevention
Ansvarig vid Mau:
Charlotte Petersson
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 januari 2022 - 31 december 2023
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Forskning visar att sexuella övergrepp i barndomen kan ha långsiktig inverkan på vuxnas hälsa, välmående och sociala relationer. Minnen av sexuella övergrepp i barndomen kan uppkomma och förstärkas i vuxen ålder i samband med ett blivande föräldraskap. Forskning finns tillgänglig om hur sexuella övergrepp i barndomen påverkar kvinnors föräldraskap. Däremot finns det en brist på studier som undersöker hur sexuella övergrepp i barndomen påverkar mäns föräldraskap.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är ta fram kunskap om mäns erfarenheter av sexuella övergrepp i barndomen och hur dessa erfarenheter inverkar på deras föräldraskap som vuxna. Vi undersöker hur män med erfarenheter av sexuella övergrepp uppfattat tanken på att bli förälder innan de beslutar sig för att skaffa barn. Vi undersöker även hur männen beskriver, förstår och hanterar sitt föräldraskap samt vilka stöd- och hjälpinsatser de upplever att de är eller har varit i behov av kring sitt föräldraskap.