Fakta

Kontaktperson:
Susanna Hedenborg
Finansiär:
  • Riksidrottsförbundet
Ansvarig vid Mau:
Susanna Hedenborg
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 maj 2023 - 01 maj 2024
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Idrotten drabbades av coronapandemin på flera sätt. Evenemang, tävlingar och matcher ställdes in, men även träningar. Idrottsrörelsens medlemmar kunde inte bedriva sin idrott på det sätt de var vana vid och publiken fick ändra sina vanor. Idrottsrörelsen drabbades även ekonomiskt (Andersson et al. 2021, RF 2021, Norberg 2021). Men alla idrotter påverkades inte på samma sätt. Medan några – framför allt inomhusidrotter där deltagarna hade nära kontakt med varandra – ställde in en stor del av sin verksamhet, upplevde andra – utomhusidrotter där deltagarna inte var så nära varandra – att intresset ökade. Geografiska skillnader fanns också. Lite förenklat kan man säga att en gymnastikförening i norra Sverige hade andra utmaningar än en fotbollsförening i södra Sverige.

Samtidigt visade krisen att idrotten kunde genomgå snabba förändringar på ett sätt som tidigare inte varit möjligt att förutse. Möten, men även arrangemang såsom motionslopp, digitaliserades och många började röra sig mer i utomhusmiljöer. En trend, i alla fall för vuxna utövare, var att även om idrottsaktiviteter minskade så var den fysiska aktiviteten oförändrad. För yngre utövare (särskilt unga vuxna) däremot, verkade ett minskat deltagande i idrotten påverka den fysiska aktiviteten negativt. Fler av dem vittnade om att de saknade det de upplevde som den viktigaste drivkraften för att utöva idrott – tävlingen (Andersson et al. 2021).

Oron inför framtiden har varit påtaglig inom idrottsrörelsen (RF 2021). Syftet med den nya studien är att fördjupa förståelsen av hur idrotten påverkades av corona genom att göra intervjuer med företrädare för specialidrottsförbund, förbund på distriktsnivå och föreningar. Därigenom vill vi bidra till mer kunskap om de antaganden och strategiska överväganden som gjordes under pandemin och hur man arbetat med återgång till verksamheten efter pandemin – samt vilka lärdomar som kan göras på längre sikt.