Fakta

Kontaktperson:
Janna Lundberg
Finansiär:
  • Malmö universitet
  • Sparbanksstiftelsen Varberg
Ansvarig vid Mau:
Elin Ennerberg
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 april 2021 - 31 oktober 2024

Om projektet

Projektet drivs av en nyfikenhet på det "goda livet" på landsbygden. I tider där urban norm och ett starkt mobilitetstryck pressar på unga människor vill vi veta mer om de människor som väljer att vara kvar på landsbygden.

Vi arbetar med djupintervjuer för att få reda på hur människor ser på sitt arbetsliv, sin utbildning och sitt privatliv på landsbygden. Projektets material består av transkriberade intervjuer med vägledare och privatpersoner. En vidareutveckling av projektet sätter större fokus på naturbruksprogrammets roll för utvecklingen av en hållbar landsbygd.