Fakta

Kontaktperson:
Carin Cuadra
Finansiär:
  • Formas
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Christian Björneland Miljöförvaltningen Malmö stad
  • Joakim Nordqvist Miljöförvaltningen Malmö stad
  • Trevor Graham Miljöförvaltningen Malmö stad
  • Erin Kennedy Trunoda Socialhögskolan Lunds universitet
Projektperiod:
01 december 2022 - 31 januari 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Neutralpositiv Malmö undersöker hur stadens arbete för att bli klimatneutral 2030 kan leda till en positiv utveckling vad gäller livskvaliteten för de minst ekonomiskt bemedlade i staden som har lägst utsläpp, och samtidigt arbeta med de mest ekonomiska bemedlade i staden som har högst utsläpp för att minska deras klimatpåverkan med en neutral påverkan på deras upplevd livskvalitet. Malmö stad och Malmö universitet bygger vidare på ett långvarigt samarbete med transdisciplinärt samskapande. Genom kunskapsanalys och innovativa dialogprocesser med aktörer på stadsdelsnivå och stadsövergripande söker vi efter risker, möjligheter och potential för en mer jämlik utveckling genom klimatomställningen.

Kunskapen som genereras bidrar till ett utvecklingsarbete för områdesbaserad klimatomställningsarbete där de tekniska insatsområdena hanteras i en helhet med malmöborna och verksamheter och systemperspektiven och lokalperspektiven stärker varandra. Detta kan öka engagemang, skapa möjligheter för nya verksamheter, tjänster och jobb och bidra till en bredare mobilisering där klimatomställningen blir en bredare samhällsutvecklingsfråga som stärker ekonomisk utveckling, arbetsmarknad och social sammanhållning.