Fakta

Kontaktperson:
Jason Tucker
Finansiär:
 • Nordforsk
Projektmedlemmar vid Mau:
Affilierade:
 • Simy Kaur - IT University of Copenhagen
 • Sarah Homewood - University of Copenhagen
 • Lara Reime - IT University of Copenhagen
 • Irene Kaklopoulou - Umeå University
 • Nadia Campo Woytuk - KTH Royal Institute of Technology in Stockholm
 • Enrique Encinas - The Oslo School of Architecture and Design
 • Andrew Morrison - The Oslo School of Architecture and Design
Samarbetspartners:
 • Medsökande:
 • Pedro Sanchez - Umeå University (Projektledare)
 • Vasiliki Tsaknaki - University of Copenhagen
 • Tom Jenkins - IT University of Copenhagen
 • Laurens Boer - IT University of Copenhagen
 • Marie Louise Juul Søndergaard - The Oslo School of Architecture and Design
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2024

Projektbeskrivning

Tanken om att ta hand om de egna medborgarna är grundläggande för den nordiska välfärdsstaten. Men förändrade maktförhållanden, nya former av offentlig-privat samverkan, snabb teknikutveckling och nya sätt att tillhandahålla tjänster förändrar hur stater, samhällen och vårdgivare planerar och utvecklar levnadsvillkoren för befolkningen. Dessa utmaningar kräver därför nya former av deltagande för att säkerställa att framväxande teknologier utformas och antas på ett rättvist sätt för att stödja medborgarna.

Detta nätverk undersöker hur samarbetsbaserad design genom Fabulation (Haraway, 2013) kan användas för att föreställa sig och utöka vården i den nordiska kontexten, främja bredare former av deltagande i samhället, bygga starkare kopplingar mellan medborgare och i slutändan mer motståndskraftiga framtider. Fabulation är en del av ett nytt tillvägagångssätt som använder berättande i design för att skapa framtidsbilder, inspirerat av STS och feministisk teknovetenskap, med inriktning på alternativa former av kritiskt och radikalt världsskapande.