Fakta

Kontaktperson:
Matilda Annemark Sandberg
Finansiär:
  • MKB Fastighets AB
  • Förvaltnings AB Framtiden
  • Formas
Ansvarig vid Mau:
Matilda Annemark Sandberg
Projektperiod:
01 september 2021 - 30 september 2027
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

I mitt doktorandprojekt undersöker jag produktionen samt levda erfarenheter av boendekvalitet i Sverige. Vidare undersöker projektet användningen och innebörden av begreppet boendekvalitet. Bostadskvalitet diskuteras ofta i termer av materiella aspekter, men jag kommer också att inkludera "sociala aspekter", i syfte att ge en heltäckande förståelse av det. Jag arbetar med kvalitativa metoder - främst intervjuer och dokumentanalys - och tar ett perspektiv på (o)jämlikhet, med teoretiska utgångspunkter i kritisk urbanteori tillsammans med feministisk omsorgsetik.

Handledare: Carina Listerborn and Martin Grander