Fakta

Kontaktperson:
Joakim Ingrell
Finansiär:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Joakim Ingrell
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Christian Egerius
Projektperiod:
01 januari 2021 - 31 december 2024

Om projektet

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att utvärdera simulatorträning i blåljusverksamhet utifrån dess överförbarhet till specifika färdigheter för blåljuspersonal med fokus på risk och hållbarhet. Detta för att få fördjupad kunskap om effekten av olika lärandeaktiviteter och att på sikt utveckla grundutbildningen till polis, andra relaterade utbildningsinstanser samt vidareutbildningar ute i verksamheten. På sikt förväntas projektet även kunna bidra till säkrare arbetsmiljö för poliser genom att erbjuda effektiv träning i farliga situationer i en trygg miljö. I fokus är körsimulatorer men inom polisutbildning används flera olika simulerade övningar för att träna förmågor som beslutsfattande, taktik och vapenhantering som också studeras inom projektet.